Dietetyk Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.agnieszkastefaniak.pl oraz sklepu internetowego pod nazwą www.agnieszkastefaniak.pl/sklep oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Spis treści

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 DEFNICJE

§ 3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

1. Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

2. Czy podanie danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich niepodania?

3. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe użytkownika podawane w ramach korzystania ze strony?

4. W jaki sposób zbierane są dane?

5. Jakie są uprawnienia użytkownika?

6. Czy użytkownik może cofnąć zgodę?

7. Czy przekazujemy dane użytkownika do Państw trzecich?

8. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

9. Linki odsyłające do innych stron

10. Działalność w social mediach – facebook, instagram

11. Bezpieczeństwo danych

12. Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

13. Czy powołaliśmy inspektora danych

14. Czy profilujemy dane użytkownika?

§ 4 FORMULARZE

§ 5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

§ 6 TECHNOLOGIE

§ 7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 8 ZGODA NA COOKIES

§ 9 LOGI SERWERA

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Stronę i Sklep Internetowy Agnieszka Stefaniak prowadzoną pod adresem https://agnieszkastefaniak.pl przez Prestige Violetta Stefaniak. Zawiera również
  informacje w zakresie stosowania na Stronie i w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Agnieszka Stefaniak prowadząca działalność pod
  firma Prestige Violetta Stefaniak, pod adresem: Ul. Objazdowa 46/9, 54-513 Wrocław, NIP 894 194 42 98, REGON: 020409191 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Dane osobowe zbierane przez Prestige Violetta Stefaniak za pośrednictwem Strony i Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Strona i sklep internetowy www.agnieszkastefaniak.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
  prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach strony oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§1

DEFINICJE

ADMINISTRATOR
Agnieszka Stefaniak prowadząca działalność pod firmą Prestige Violetta Stefaniak, pod adresem: Ul. Objazdowa 46/9, 54-513 Wrocław, NIP 894 194 42 98, REGON: 020409191  (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UŻYTKOWNIK
– każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

STRONA I/LUB SKLEP INTERNETOWY
– strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www. agnieszkastefaniak.pl oraz www. Agnieszkastefaniak.pl/sklep.

NEWSLETTER
– oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez
Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów
elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o
wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu
widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu
Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje
na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej
polityki prywatności.

KONTO UŻYTKOWNIKA LUB KONTO
– konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu
internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów
zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany
zaakceptować podczas rejestracji Konta.

FORMULARZ LUB FORMULARZE
– miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez
Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w
celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO
– oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych).

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,
poz. 1000 z późn. zm.).

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§
3

DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

I.
Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest

Agnieszka Stefaniak
prowadząca działalność pod firmą Prestige Violetta Stefaniak, pod adresem: Ul. Objazdowa 46/9, 54-513 Wrocław, NIP 894 194 42 98, REGON: 020409191
(zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z dokumentem wygenerowanym z
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II.

Czy podanie danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich
niepodania?

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji,
co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe,
wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia
określonego celu lub podjęcia określonych działań.

2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru
danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na
podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na
podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na
zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce
przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

III.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane
osobowe użytkownika podawane w ramach korzystania ze strony?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w
następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1.

wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np.
reklamowej) na prośbę Użytkownika

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

2.

wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania
zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa);

3.

udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach
Administratora lub podmiotów przez niego polecanych

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

5. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z przepisów prawa);

6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

7.

kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy);

8.

kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu
bezpośredniego

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli
jesteś już moim klientem;

9. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

10.

archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które
mogą służyć wykazywaniu faktów

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

11.

analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies
np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

12. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

13.

zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych
platformach

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

14. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

15.

zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez
Administratora

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

16.

w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z
zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem

, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

17. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający
na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na
podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

18.

w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do
indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych
usług

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora),

19.

w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych
produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora),

20. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora),

21.

w celu obsługi fanpage pod nazwą Agnieszka Stefaniak – doradca
psychodietetyki i grupy pod nazwą Zdrowe ciało i umysł-doradztwo
psychodietetyka na Facebooku, konta w portalu Instagram pod nazwą
Użytkownika Agnieszka Stefaniak – doradca psychodietetyki oraz konta w
portalu LinkedIN pod nazwą Agnieszka Stefaniak i wchodzenia w
interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
wchodzenia w interakcje z użytkownikami –

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora).

22.

w celu obsługi kanału You Tube pod nazwą Agnieszka Stefaniak Psychodietetyk pod
adresem URL https://www.youtube.com/channel/UCC4QqRUv5Js6NP9Qw6DWDmQ i wchodzenia w interakcje z
użytkownikami

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora).

23.

w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach
internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience,
You Tube oraz kierowania remarketingu

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na
promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do
osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),

24.

w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu
Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na
to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd

. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

25. w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru
danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na
podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na
podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na
zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce
przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

IV.
W jaki sposób zbierane są dane?

1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za
wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za
pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące
samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ
systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie
mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej,
zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji
zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak
wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi
hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z
danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej
części niniejszej polityki.

3. Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć
ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w
celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu zgodę opiekuna prawnego (np.
rodzica).

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien
korzystać ze Strony i serwisu www.agnieszkastefaniak.pl.

5. Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować
czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo
czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem
mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

V.
Jakie są uprawnienia użytkownika?

1. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15-
21 RODO tj.:

a. prawo dostępu do treści jego danych,

b. prawo do przenoszenia danych,

c. prawo poprawiania danych,

d. prawo sprostowania danych,

e. prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

f. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób
nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora,

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

i. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie
przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie
przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych
osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych.
Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania
ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam do treści RODO.

3. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

4. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do
Administratora poprzez adres e-mail:

kontakt@agnieszkastefaniak.pl

lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez
Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności,
wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie
późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia,
chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

 

VI.
Czy użytkownik może cofnąć zgodę?

1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może
być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail
z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w
przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

2. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i
zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas
zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji
obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

3. Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika,
odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

VII.
Czy przekazujemy dane użytkownika do Państw trzecich?


1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
– do państw trzecich.

2. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców
różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google itp. dane Użytkownika
mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich
przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).
Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np.
certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich
usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują
najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

a. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji
Europejskiej,

b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy
organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził
zgodę.

3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego
z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.
Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są
głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże
każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu
otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

VIII.
Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas
realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

a. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych
przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,

b. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie
umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu
ofertowym,

c. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w
odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków
wynikających z mających zastosowanie przepisów,

d. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21
RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu
bezpośredniego,

e. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu
biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony
przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych
roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

f. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu
do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami
Administratora,

g. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z
newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o
dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych
newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z
otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek
aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek
wiadomości od Administratora.

2. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec
każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Mato na
celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

3. Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące
poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności
przetwarzania Administratora.

IX.
Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym
samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te
strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką
prywatności lub regulaminem tych stron.

X.
Działalność w social mediach – facebook, instagram

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod
nazwą Agnieszka Stefaniak – Psychodietetyk grupy pod nazwą
Zdrowe ciało i umysł-doradztwo psychodietetyka na Facebooku w serwisie
Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator.

2. Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu
administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem,
wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i
tworzenia społeczności Fanpage.

3. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony
interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z
Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się
na polubienie/obserwowanie Fanpage.

4. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże
zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z
regulaminów Facebooka.

5. W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage.
Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych
treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage.

6. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię,
nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich
profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych
dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach
zawartych w jego regulaminach.

7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres
prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez
polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np.
pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych
produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych,
takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym
podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej
asystentce, czy też nauczycielom obsługującym poszczególne kursy online,
jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.

9. Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce
prywatności.

10. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z
regulaminem Facebooka.

11. Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu
oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i
wolności Użytkownika).

12. Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się
również do portalu Instagram.

XI.
Bezpieczeństwo danych

1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą
starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie
danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie
danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie
osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na
podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

3. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu
swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w
szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować
zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

XII.
Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych.
Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np.
firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy
oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów)
gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

3. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych m.in. następującym podmiotom:

a. https://www.mailerlite.com/ – w celu wysyłki newslettera i korzystania z
systemu mailingowego

b. dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze,


c. S3 Sp. z o.o. sp. k., ul. Bulwar Dedala 13A, 54-130 Wrocław – w celu
wystawienia dokumentów księgowych,

d. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – w celu obsługi systemu
płatności i transakcji elektronicznych,


e. Fagron Care Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka – w
celu przekazania próbki genetycznej do badania,

f. Medical Finance Group SA, ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa – w celu
uzyskania odroczenia płatności lub rozłożenia płatności na raty za usługi.

g. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie
Sklepu Internetowego),

h. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi
technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz
Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej,
graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

i. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków
prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

XIII.
Czy powołaliśmy inspektora danych?


1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie
obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być
przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez
nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek
potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

XIV.
Czy profilujemy dane użytkownika?

1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności
Użytkownika w rozumieniu RODO.

2. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika
mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy,
którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę
behawioralną). Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam
dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika oraz prezentować
produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta
pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym
wyborze języka komunikacji. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na
sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez
niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym
dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte
informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi
przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych
statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja,
zachowania na Stronie.

3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli
miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§ 4

FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter
  – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail.
  Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego
  adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić
  chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy
  mailingowej w celu wysyłania newslettera.

a. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką
prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

b. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na
wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania
Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

c. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera,
w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych,
produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub
produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej
chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z
zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

d. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do
czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być
przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu
wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez
newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej
wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania
przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia
usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego
newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z
systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony
do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się
ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z
Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

f. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje
wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z
przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości,
kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

g. Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na
promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten
sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia
marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a
następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub
osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem,
że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy
Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po
zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii
reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów).
Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady
hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce
prywatności portalu Facebook pod tym linkiem
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca
zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 1. Formularz kontaktowy
  – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą
  elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail
  oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez
  Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu
  z Użytkownikiem.

a. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w
stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia
wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż
terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.


 1. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy

  – Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie,
  jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża
  zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail,
  nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako
  obowiązkowe muszą zostać wpisane.

a. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu
wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on
udostępniany podmiotom trzecim.

b. Administrator korzysta z systemu do komentarzy Disqus. Jeżeli Użytkownik
chce pozostawić komentarz musi posiadać aktywne konto u dostawcy komentarzy
Disqus. Zasady pozostawienia komentarzy określone są w regulaminie
świadczenia tejże usługi przez dostawcę Disqus, który jest samodzielnym
administratorem danych Użytkownika. W ramach Strony, Administrator ma
dostęp jedynie do danych jakie podałeś w serwisie Disqus np. imię,
nazwisko, wizerunek w postaci avatara.

c. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia
usług przez dostawcę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San
Francisco, CA94105, USA.

d. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega
sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu,
obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne
z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez
jego zgody.

 1. Formularz zamówienia w Sklepie
  – Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora musisz
  podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie
  sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych
  nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w
  celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu
  bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem Administratora.

a. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub
siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli
posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie
loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a
następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.

b. Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy
usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed
roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego
(m.in. okres przechowywania faktur).


 1. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w sklepie internetowym
  www.agnieszkastefaniak.pl/sklep

  – W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora możesz
  złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu,
  Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i
  formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży.
  Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza,
  jednakże podając niezbędne dane.

a. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa
użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie
było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu
(ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).

b. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji
zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą
przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od
umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.


 1. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie
  internetowym

  – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w
  tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych:
  imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy,
  NIP, a następnie hasła.

a. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży
i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta
oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

b. Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie
możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.

c. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia).
Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

d. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np.
Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności,
dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

 

§ 5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek
  specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego
  stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej
  sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania
  takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści
  zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich
  podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw
  autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty,
  inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie
  tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej
  zgody.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek
  rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi
  naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub
  karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania
  zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub
  niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów
  dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia,
  chyba że wskazano inaczej.

§ 6

TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest
posiadanie:

1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach
np. pdf., video, mp3, mp4.

§ 7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1. Strona i Sklep Internetowy www.agnieszkastefaniak.pl
używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych
witryn.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji
Sklepie, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji
Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i
odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji
interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi;

d. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;

e. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji
treści;

f. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania
użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w
serwisie, a w szczególności do:

a. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu
i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
Administratora.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów
niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w
szczególności do:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
   Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
   Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe
   parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
   internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w
   szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na
   strony internetowe Serwisu.

6. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które
to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

a. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics,
Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google
Search Console)

Więcej informacji

https://support.google.com/googleads/answer/2407785

;

b. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w
Irlandii;

W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom
kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem
kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za
pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;

c. Home.pl

d. Dhosting

7. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w
ramach Strony:

a.

Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal
Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences)

– w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań
remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez
portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

i. Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz
jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć
skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony
oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook
Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do
Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

ii. Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na
promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na
wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy
polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do
narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera
reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez
Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe
Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami
platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są
kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji
kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza
kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców,
zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w
polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca
zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.

iii. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i
nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat
użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu
Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik
przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie
wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

iv. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem
narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego
narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w
portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można
zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam
remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

v. Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego
cookie na swoim urządzeniu końcowym.

b. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy
statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do
analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą
stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

i. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania
podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na
prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i
korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług
Administratora i optymalizację Strony.

ii. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie
przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego
identyfikację.

iii. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z
użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego
i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem:
https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

c.

Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest,
LinkedIn.

i. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony
zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu
społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia
“Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący
się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści
(postu, artykułu, video, itd.).

ii. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka
przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane
przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika
w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są
przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich
administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies
pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też
być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie
kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając
ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie
danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

iii. Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:

· Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL:
https://www.facebook.com/agnieszkastefaniak.psychodietetyk,

· Profilu na portalu społecznościowym Instagram, znajdującego się pod
adresem URL: https://www.instagram.com/agastefaniak_psychodietetyk/ ,

· Kanału w serwisie You Tube znajdujący się pod adresem URL:
https://www.youtube.com/channel/UCC4QqRUv5Js6NP9Qw6DWDmQ.

d.

Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads

– w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

i. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na
identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie
się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych
funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki
Użytkownika.

e.

Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności
Użytkownika na stronie sklepu internetowego

– w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z
niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora.

f. System do pozostawiania komentarzy Disqus – Administrator korzysta z systemu do komentarzy Disqus,
dostarczanego przez Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San
Francisco, CA94105, USA.

i. Disqus pozostawia cookies na stronie Administratora i może je później
również wykorzystywać do własnych celów marketingowych.

ii. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia
usług przez dostawcę Disqus Inc. pod linkiem:
https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

8. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności
każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania
zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

9. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które
usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony
internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na
stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
(wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.

 

§ 8

ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub
podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej
korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie
zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też,
możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki
cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się
niezbędne informacje.

 

§ 9

LOGI SERWERA

 

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest
ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do
identyfikacji Użytkownika.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie
mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych
osobowych prosimy kierować na adres kontakt@agnieszkastefaniak.pl

Data publikacji Polityki Prywatności: kwiecień 2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2021 r.